General terms & services

General terms & services

BESTELLEN
Wanneer u bestelling plaatst, gaan wij ervan uit dat u het aangegeven product wenst te ontvangen. U krijgt een email van ons ter bevestiging met daarin uw bestelnummer, het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) en de betalingsvoorwaarden.
ANNULEREN BESTELLING
U heeft wettelijk gezien 14 werkdagen de tijd om op uw bestelling terug te komen. Mocht u reeds betaald hebben, maar mocht het product nog niet zijn verstuurd, krijgt u het volledig overgemaakte bedrag terug gestort op uw bank- of girorekening. Wanneer het product reeds verstuurd is, kunt u dit op eigen kosten retour zenden. Na goed ontvangst krijgt u de aankoopkosten retour met aftrek van de werkelijk gemaakte verzendkosten, ook als deze franco waren verzonden. Dit geldt echter alleen voor normale voorraad producten en niet voor speciaal voor u op maat gemaakte producten.
RUILEN VAN PRODUCTEN
RiZZ b.v. hanteert de service om producten te ruilen. Dit geldt echter niet voor speciaal op maat – en /of op kleur gemaakte producten of materialen. U kunt op eigen kosten de goederen retourneren. De goederen ter ruiling worden dan tegen de eventuele meer-prijs en de werkelijk te maken verzendkosten opgestuurd. Ook indien dit een franco bedrag betreft.
BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling geschiedt middels iDEAL. iDEAL vraagt om een eenmalige registratie i.v.m. zijn overige financiele diensten. In de bevestiging per email die u tegen deze tijd heeft ontvangen, vindt u alle gegevens om het bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen aan ons over te maken. Wanneer na deze periode geen betaling is ontvangen, wordt automatisch de bestelling teniet gedaan. Mocht u alsnog de producten wensen te ontvangen, plaats dan een nieuwe bestelling.
VERZENDING
Verzending (op eigen risico) wordt verzorgd via Post NL. In principe versturen wij standaard, tenzij u anders wenst. Wij houden de tarieven van Post NL aan. De bestelling persoonlijk ophalen is niet mogelijk. De prijs voor franco is voor 1 pakket. Bij meerdere pakketten geldt het franco bedrag vermenigvuldigd met het aantal van de pakketten of verzendmethode eenheden.
VERANTWOORDELIJKHEID
Wij gaan ervan uit dat u eigenaar bent van uw bestelde product, zodra de betaling hiervan heeft plaatsgevonden. RiZZ b.v. zal uw product met zorg behandelen en overdragen aan de Post NL. Verzending van uw bestelling is, zoals beschreven, op eigen risico. U kunt aangeven uw producten aangetekend/verzekerd te laten versturen om dit risico in te perken. Wanneer u dit niet aangeeft, is de verzending volgens standaard procedure. RiZZ b.v. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies danwel schade tijdens het transport.
LEVERTIJD
Na ontvangst van uw betaling, krijgt u een bevestiging van RiZZ b.v. Daarin wordt duidelijk gemaakt wanneer uw bestelling waarschijnlijk wordt overgedragen aan Post NL. Dit zal doorgaans binnen 5 werkdagen het geval zijn. In geval van overmacht wordt dit afzonderlijk bekeken, uiteraard in goed overleg met u, de klant. Mocht u hierover verzoeken danwel vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen via de email (info@rizz.nl).
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
U heeft 14 werkdagen de tijd op uw bestelling terug te komen, dan wel te wijzigen. Mocht u ondanks alles niet tevreden zijn over het product kunt u deze, binnen 15 werkdagen na betaling en op eigen kosten retourneren. Bij goed ontvangst krijgt u uiteraard de kosten van het product retour minus de door ons gemaakte verzendkosten. Dit geldt niet voor goederen die speciaal voor u op maat danwel op kleur gemaakt zijn. Bij klachten, tips en of ideeën verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Binnen onze mogelijkheden zullen wij er alles aan doen u tevreden te stellen.
AANVAARDING VOORWAARDEN
Het plaatsen van een bestelling betekent automatisch dat u akkoord gaat met de hierboven genoemde voorwaarden.
PRIVACY
Uw adresgegevens en emailadres worden bewaard, uitsluitend voor onze eigen administratie. Uw gegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.
BETROUWBAARHEID
RiZZ b.v. staat bij de Kamer van Koophandel Amersfoort geregistreerd onder nummer 08020204. RiZZ b.v. heeft veel respect voor haar klanten en treed graag in contact met haar klanten. Zij besteedt zorg aan uw bestelling. U kunt voor vragen altijd contact opnemen.
KWALITEIT
RiZZ b.v. doet zijn uiterste best om constant een goede kwaliteit aan materialen of producten te leveren.